Predstavujeme vám Komiksovú školičku. Je to kniha viazaná v mäkkej väzbe (L1), má 60 strán, obsahuje logické úlohy a zábavné komiksy. Deti vedie k čítaniu a samostatnej práci na úlohách. 

Reklamný spot na leto